Jogi nyilatkozat

A Syngus.com International Kft. tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak megtekintése, böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti. A Syngus.com International Kft. weboldalainak tartalma és az alatta megjelenő termékek és szolgáltatások szerzői jogvédelem alá esnek. Cégünk minden jogot fenntart. A Syngus.com International Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy bármely részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. A Syngus.com International Kft. azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra - Ön ezen oldalak kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa. A Syngus.com International Kft. weboldalainak tartalma az eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül értendő. Ha a törvény másként nem rendelkezik- a Syngus.com International Kft. semmilyen természetű garanciát nem vállal Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan. A Syngus.com International Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor felülírja vagy elérhetőségüket megszüntesse. A Syngus.com International Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Syngus.com honlapján esetleg említésre kerülő, megjelenő, védett névvel és logóval rendelkező cégek nevei és logói az adott cégek védjegyei. A Syngus.com International Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez a Syngus.com weboldalai kapcsolódnak. Mivel a Syngus.com International Kft. nem tudja garantálni sem szervere, sem a szerver internet kapcsolatának folyamatos működését, sem kizárni a szerverhez való harmadik fél általi hozzáférés lehetőségét, így a Syngus.com International Kft. nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, a Syngus.com honlapja tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért. Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben vagy weboldalainkon keresztül), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy a Syngus.com azt - minden felelősség nélkül - közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. Ön ezzel vállalja azt is, hogy a rendelkezésre bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a sSyngus.com International Kft.-t. A böngészés során az Ön IP-címét, böngészőjének típusát, illetve a hozzárendelt 'cookie' azonosítót naplózzuk. Ezen adatokat a honlap karbantartásához, statisztikai adatainak kimutatáshoz, a honlap fejlesztéséhez, tároljuk és dolgozzuk fel. Az Ön által megadott adatokat védett környezetben tároljuk, és technikai, valamint szervezeti megoldásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy azokat illetéktelenek ne ismerhessék meg. Az Ön által megadott adatokat harmadik fél részére kizárólag az Ön beleegyezésével adjuk ki, erről előzetes engedélyét kérjük. A honlap tartalmazhat külső weboldalakra mutató hivatkozásokat. Ezen külső oldalak adatkezelése cégünktől független, így azokért felelősséget vállalni nem tudunk. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Javasoljuk ezért, hogy körültekintően járjon el a körben, hogy mely szolgáltatóval milyen adatot közöl, milyen személyes adatokat tesz közzé! Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet elveszhet vagy tartalma módosulhat!
About Cookies
Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, például az Ön nevét, címét vagy fizetési adatait. Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat honlapunkról, böngészője segítségével megteheti. Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el:

Firefox
Microsoft Internet Explorer
Chrome
Safari
Google

Kedvezmények felhasználása

Az Alkalmazásban egyszerre több kedvezményt is meg tud szerezni a Felhasználó, amennyiben teljesíti a Kedvezményre jogosító Kihívást. A kedvezményekre a Kihívás teljesítésével jut hozzá a Felhasználó. A beváltási feltételek az adott kedvezmény kiírásában szerepel. A Kihívás teljesítése után a beváltáshoz szükséges egyedi azonosítót a FElhasználó az Alkalmazáson belül kapja meg értesítésben. A Kedvezmény a legtöbb esetben adott időszakra szól, az időszak után már nem beváltható. Az egyedi kedvezmények az Alkalmazás minden egyes megnyitásakor - megfelelő sávszélességű internetkapcsolat esetén – frissítésre kerülnek a Felhasználó részére szánt aktuális ajánlatnak megfelelően. Amennyiben az Alkalmazás a megelőző használat során nem került bezárásra vagy nem megfelelő sávszélességű internetkapcsolat miatt az aktuális kedvezmények nem kerültek frissítésre a Felhasználó mobiltelefonján, előfordulhat, hogy az Alkalmazásban megjelenhetnek már nem érvényes ajánlatok, amiért a Tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal.

Rendszerüzenetek

A rendszerben való regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a használatához szükséges email üzeneteket, közetlen Alkalmazáson belüli üzeneteket, tájékoztatókat, és a Szolgáltatás fejlesztése érdekében értékelőket küldjön részére a rendszer, a Szolgáltató.

Hírlevél, Direkt marketing tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-aértelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató értesítéseivel, reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím és telefonszám, Alkalmazáson belüli értesítés) megkeresse. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A leiratkozás az üzenetben lévő linkre kattintva, valamint az "info kukac syngus pont com" címre küldött üzenettel történhet, melyben a Felhasználó egyértelműen kifejezi leiratkozási szándékát. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. Az adatok törlésének határideje a leiratkozás időpontjától számított 8 nap. Az adatkezelés célja a reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról stb.

Garanciális feltételek

Az Alkalmazás használatához a felhasználói oldalon szükséges teljes technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Tulajdonos nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre a Tulajdonos az Alkalmazás használatából adódóan, a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. A Tulajdonos és Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget az Alkalmazáshoz csatlakozó minden külső eszköz és szoftver által nyújtott (így kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban. A Tulajdonos és Szolgáltató nem vállal garanciát az Alkalmazás megszakításmentes működéséért, valamint vis major hibákért. Az ebből eredő adat és tartalom vesztésért a Tulajdonos szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.

Syngyu.com International Kft. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-97967/2016.

Jogorvoslati lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.